fbpx

Läbipõlemine

Ühe kursuse ajal jooksin täiesti kinni. Ärkasin öösel selle peale, et süda tagus meeletus rütmis. Mind haaras hirm. Arvasin, et saan südamerabanduse.Kõik antud proovid olid korras, arstid ei leidnud mingit viga.Lõpuks leidus arst, kes suhtus minusse tõsiselt ja sai minu olukorrast aru. Ta oskas mind õigel viisil toetada ja määras mulle kuuude kaupa haiguspuhkust. Aga selle haiguspuhkuse ajal väsisin ikka rohkem ära. Ma ei saanud enam millegagi hakkama. Kõik argiaskeldused,mis tavaliselt ju sujuvad kui iseenesest, said mulle suureks probleemiks. Ainuüksi säärane asi nagu dushi all käimine väsitas mu surmani ära. Ma ei jaksanud inimestega läbi käia, tahtsin ainult, et nad jätaks mind rahule ja laseksid mul ometi puhata. Mu aju ütles täiesti üles,ega võtnud enam midagi vastu,ma ei suutnud vaadata televiisorit, lugeda ega kirjutada.–/- -/ siin ma olen nüüd umbes neli aastat istunud ja püüdnud leida tagasiteed. Olen nüüdseks aru saanud, et kõik see on olnud tähendusrikas, olen nüüd tugevam kui varem./

 

Milles on õigupoolest asi, kui räägime läbipõlemisest?Mis on selle nähtuse tuum? Usun, et põhiliselt on siin tegemist oma eheduse kaotusega-iseenda käest kaotamisega,oma sügavama olmuse hülgamisega, ühenduse kaotamine hingega. Keha haigestub alles hiljem.

 

Läbipõlemist defineeritakse paari peamise sümptomi kaudu. Esiteks pidev kurnatus, krooniline väsimustunne, mis ei kao isegi pärast pikemat suvepuhkust.

Teiseks, kas on tekkinud küünilisus või vaimne distants. See on omamoodi negatiivne toimetulek, kui varasemalt töö ja kliendid meeldisid, kuid nüüd hoitakse distantsi ja ollakse küünilisem. Töö pole inimese jaoks enam oluline. 

Kolmandaks – emotsionaalne kontroll. Inimesed, kes on ülekoormatud ja suures stressis, võivad kogeda negatiivseid, emotsionaalseid reaktsioone, mis tulevad neile endalegi üllatusena. Keegi puhkeb keset koosolekut nutma või on väga vihane. See juhtub, sest emotsioone on raskem kontrollida, seega võivad konfliktid kergemini tekkida.

Läbipõlemise sümptomid on üsna sarnased ka depressiooniga, mida iseloomustab samuti kurnatus, jaksu ja tahte puudumine ning keskendumisraskused. Näiteks kui on vaja midagi lugeda või kirjutada, on läbipõlenud inimesel laialivalgunud olek ja raske alustatut lõpuni viia. 

Läbipõlemine ei teki tühja koha pealt. Tegemist võib olla aastatepikkuse protsessiga, mille arenedes tekivad stress, unehäired, suhtlemisraskused, peavalu, kõhuvalu ja paljud muud vaevused .Sageli esinevad läbipõlenutel kehas valuaistingud, mis ei tähenda, et neil päriselt midagi viga on- psühhosomaatilised valud.

Levinud arvamuse järgi on läbipõlemine peamiselt isiklik probleem ehk inimene põleb läbi puuduste pärast iseloomus, käitumises või tootlikkuses. Tegelikult on see aga sotsiaalse keskkonna probleem.

Töökoha struktuur ja toimimine kujundavad inimeste omavahelise suhtlusviisi ja töötulemuse. Kui töökeskkond ei tunnusta töö inimlikke külgi, tõuseb läbipõlemise risk. Üksiktöötaja läbipõlemine räägib rohkem tema töötingimuste kui inimese enda kohta!!!!!!!!!!!! Läbipõlemine on Eesti tööelus liigagi tavaline nähtus.

Seda iseloomustatakse väga sageli suure häbitundega: ma ei saanud oma tööga hakkama; mul ei õnnestunud eesmärke saavutada ja mul on energiast puudu; võib-olla kolleegidel läheb hästi, aga just mina põlesin läbi ja pidin nad hätta jätma. Neid tabab väga tugev ebaõnnestumise tunne.

Sellest, mis läbipõlemise põhjustas, saadakse ehk hiljem aru. Asi polnud nõrkuses või laiskuses – tegelikult on olukord hoopis vastupidine. Probleem võib olla selles, et paluti teha liiga palju, kuid selle juures puudus ülemuse toetus või oli selle juures hoopis kiusamist või ebaõiglast kohtlemist. 

Läbipõlemine on raske üleelamine, sest see mõjub laastavalt tervisele, elukvaliteedile,  pere- ja sõprussidemetele, sest puudub lihtsalt jaks kõigega tegeleda.

Läbipõlemise vastandid on energia, seotus töö ja kollektiiviga- kuuluvustunne ning efektiivsus. Uuele tööle asutakse tavaliselt entusiasmiga. Klassikalisel juhtumil tabab läbipõlemine just kompetentseid ja andekaid inimesi. Kes on väga tööle keskendunud ja innukad. Neil on enda jaoks enamasti kõrged sihid seatud ja latti nad alla ei lase. Sageli iseloomustab neid perfektsionism ja töösõltuvus, nad suhestuvad maailmaga oma töö kaudu.

Läbi võivad keremini põleda ka need, kes ei saa ise oma töö sisu ja mahtu reguleerida. Läbipõlemine ohustab rohkem ka juhtivatel kohtadel töötavaid inimesi, sest tipusolek on teinekord väga üksildane.

 

Millised on 7 tõsist ohumärki?

Oled väga küüniline. Mõtle enda peale ja analüüsi, kas võrreldes varasema ajaga on sinus näha rohkem küünilisust. Kas sa kipud oma sõpru mõnitama? Uuringud on näidanud, et küünilisus võib olla inimese kaitsemehhanism stressi puhul.

Sul on tunne, et sa tahaksid minema joosta. Eksperdid väidavad, et kui sul on pidevalt tunne, et jätaks kõik sinnapaika ning põrutaks minema, võib tegu olla läbipõlemisega. Kõrvalehoidmine või soov seda teha, on üks aspekte, mida inimene alateadlikult kasutab, kui vaim on väsinud.

Kipud unustama või segamini ajama igapäevaelus tavalisi tegemisi. Kui sa avastad, et unustad tähtpäevi, mida sa tavaliselt iial ei unustaks või ei suuda keskenduda igapäevaelu tegemistele, võib olla tegu märgiga, ei peaksid rohkem puhkama. Hollandi teadlased on öelnud, et kui inimesel on probleeme oma igapäevatoimetuste meelespidamisega, on tegu stressiga.

Sa oled kogu aeg väsinud. Kui sul on tahtmine laupäeva hommikuti väga kaua magada ning seejärel avastad, et väsimuse peletamiseks polnud sellest kasu, võib taas kord olla tegu märgiga, et sul on tööstress. Emotsionaalne väsimus on üks vaimse läbipõlemise märke.

Sa oled alati rahulolematu. Kui leiad, et su ülemus on halb ning kolleegidki pole kuigi head, võib olla tegu märgiga, et oled vaimselt läbipõlenud. Mõistagi tuleb siin arvestada, et mõnikord võib kriitika ka tõele vastata, ent siiski hoiatavad teadlased, et ülemäärane kriitilisus võib viidata ka läbipõlemisele.

Sa kipud endas kahtlema. Hoolimata sellest, et sa oled palju tööd ja vaeva näinud, oled sa ometi kahtlev ses osas, kas su tööl on mingit väärtust. Teadlaste hinnangul on ebakindlus oma töö ja oma saavutuste suhtes väga tüüpiline läbipõlemise tundemärk.

Su tervis veab alt. Kui su pea kipub valutama ning tervis on muidu viletsavõitu, ent arstid ei suuda kaebustele otsest põhjust leida, tasub heita pilk töökalendrisse. Erinevate uuringute põhjal on tervisehäirete ning läbipõlemise vahel tugev seos.

 

 • väsimus

 • negatiivne afekt: ärevus, ülivalvsus, ärrituvus, viha

 • ükskõiksus, tühi tunne, apaatia

 • pingetaluvuse langus, ärritumine või jõuetusetunne varem pisiasjadeks peetu peale

 • tahtejõu ja motivatsiooni langus, tunne, et ei taha, ei jaksa

 • keskendumisraskused

 • probleemid une või söömisega

 • füüsilised sümptomid nagu valud, südame kloppimine, iiveldus, pearinglus

 • haigused, näiteks allergiad, seedeelundkonna haigused, sagedane haigestumine külmetushaigustesse

 • töö ei paku endistviisi rõõmu

 • raskused töö- ja eraelu eristamisel, töö koju kaasa võtmine

 • mõtlemisvead, nagu must-valge maailmapilt, katastrofeerimine, üleüldistamine

 • ennastkahjustavate käitumiste osakaal suureneb: rohkem on alkoholi, tubakat, tülisid

 • vähenevad töövälised tegevused, loobutakse hobidest, sõprade ja perega koos tegutsemisest

 • oskamatuse ja võimetuse tunne teatud õpilastega/klassiga töötades

 • vähenevad töövälised tegevused, loobutakse hobidest, sõprade ja perega koos tegutsemisest

 • Lootusetuse tunne

Jaga seda postitust:

Sarnastel teemadel

Kaassõltuvus

Mis on kaassõltuvus? Kuidas see puudutab vähemal või suuremal määral enamikke inimesi läbi lähisuhete? Kaassõltuvus tekib lapseeas kogetud väärkohtlemise tagajärel.

Read More

Suhtemured

Kui märkate neid sümptomeid oma suhtes, võib teraapia olla soovitatav, et aidata leida lahendusi ja taastada tervislik suhe. Kommunikatsiooniprobleemid: Kui

Read More