Kaassõltuvuse tunnused:

Ülemäära suur vastutus.

Töötajad võivad endale võtta rohkem vastutust kui vajalik, olles valmis aitama teisi isegi siis, kui see ületab nende enda võimeid ja ressursse.

Raskus öelda "ei".

Nad võivad leida end tihti nõustumast täiendavate ülesannetega, isegi kui neil on juba piisavalt tööd, sest nad kardavad teiste pettumist või tagasilükkamist.

Enda vajaduste ignoreerimine.

Kaassõltuvad töötajad võivad unarusse jätta omaenda füüsilise ja emotsionaalse heaolu, keskendudes liigselt teiste heaolule.

Hirm konfliktide ees.

Nad võivad vältida konflikte ja raskusi kolleegidega, isegi kui see kahjustab nende enda seisukohti või vajadusi.

Tunnustuse ootamine väliselt.

Kaassõltuvad inimesed võivad oodata tunnustust ja heakskiitu oma tegevuste eest väljastpoolt, kuna nende enesehinnang sõltub sageli teiste arvamustest.

Kaassõltuvus töökohal

Kaassõltuvus töökohal võib viia pikaajalise stressi, emotsionaalse ammendumise ja isikliku läbipõlemiseni. Seetõttu on oluline, et töötajad õpiksid seadma piire, hoidma tasakaalu töö- ja isikliku elu vahel ning tunnustama omaenda vajadusi ja heaolu.