Kaassõltuvusnõustamine

"Kaassõltuvus on õpitud käitumine, mida antakse edasi põlvest põlve. See on viis toime tulla stressi, trauma ja emotsionaalse valuga, millest saab harjumuspärane enda ja teistega suhtlemise muster." - Darlene Lancer Aitan tuvastada ja teadvustada juurpõhjusi, mis hoiavad sõltuvuslikku käitumist aktiivsena. Eesmärgiks on eneseteadlikkuse kasvatamine, et seeläbi jõuda parema enesejuhtimiseni. Enam ei määratle Sa enda väärtust teiste inimese tuju, käitumise või arvamuse kaudu. Tõusevad enesehinnang ja oskus oma emotsioonidega paremini toime tulla, õpid enda piire teadvustama ja  ennast kehtestama.

Kaassõltuvuse individuaalprogramm x 8

Kaheksa kohtumise jooksul tuvastame sinu düsfunktsionaalsed peremustrid, et aru saada miks sa mõtled, tunned ja käitud just nii nagu seda teed. Millised emotsioonid ja uskumused juhivad sinu valikuid ja seisundit. Õpid seadma armastavaid ja tervislikke piire oma lähedastega ja ka töökaaslastega. Tegeleme enesehinnangu ja eneseväärtusega, et seeläbi kogeda elu ja maailma hoopis uutes värvides.

Sõltuvusnõustamine

Sõltuvusnõustamine on kõigile, kes soovivad elus leida uut mõtet ja rahuldust, kui sõltuvuskäitumine segab tervist, suhteid, tööd või isiklikke eesmärke. Aitan tuvastada ja toime tulla emotsioonide ja käitumismustritega, mis on sõltuvuskäitumise algpõhjuseks ja hoiavad seda aktiivsena. Eesmärgiks on aidata mõista sõltuvuse põhjuseid-tagajärgi, tuvastada vallandajaid ning leida tervislikumaid toimetulekuoskusi, mis aitavad vältida tagasilangusi ja parandada elukvaliteeti. Loe lähemalt sõltuvustest...

Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on tugiteenus, mis põhineb nõustaja isiklikel kogemustel ja väljakutsetel sarnaste eluolukordadega. Selle lähenemise eesmärk on pakkuda individuaalset tuge, mõistmist ja juhendamist, võimaldades inimestel jagada oma lugusid ning leida lahendusi oma elu küsimustele.

Kogemusnõustamine erineb traditsioonilisest nõustamisest selles, et nõustajad toetuvad oma isiklikule kogemusele, olles ise läbi elanud sarnaseid väljakutseid või olukordi. See loob ainulaadse võimaluse empaatiliseks ja sügavamaks ühenduseks, kuna nõustaja suudab paremini mõista klientide emotsioone, mõtteid ja kogemusi.

Hinnakiri

Minu põhimõtted

Austus ja hinnangute vabadus

Austan kliendi kogemusi, uskumusi ja väärtusi, olemata hinnanguline. Loon, et saaksid avameelselt jagada oma muresid ja tundeid.

Konfidentsiaalsus

Järgin rangelt konfidentsiaalsuse reegleid, tagades, et Sinu isiklik teave jääb privaatseks. Erandiks võivad olla olukorrad, kus on oht klientide endi või teiste elule.

Empaatia

Olen võimeline kaasa tundma ja mõistma sind, loon usaldusliku ja avatud keskkonna. Empaatia aitab luua tugevat terapeutilist suhet.

Iseseisvuse toetamine

Eelkõige oled Sina oma elu ekspert. Toetan sinu iseseivust, et jõuaksid ise oma parimate lahendusini. Ma ei tee otsuseid Sinu eest.